درباره ما

[vc_row][vc_column width=”1/3″ el_class=”cz_sticky_col”][cz_title text_center=”true” id=”cz_39791″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;”]
تاریخچه
شرکت
[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_81182″]

مأموریت و چشم اندازهای ما

[/cz_title][cz_gap height=”200px”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][cz_title text_center=”true” id=”cz_105776″]

در امور مالی ، سود حاصل از سرمایه گذاری را بازده می نامند. بازده ممکن است شامل سود (یا ضرر) حاصل از فروش یک ملک یا سرمایه گذاری ، افزایش سرمایه (یا استهلاک) غیر واقعی ، یا درآمد سرمایه گذاری مانند سود سهام ، سود ، درآمد اجاره و غیره یا ترکیبی از سود سرمایه باشد و درآمد بازده همچنین ممکن است شامل سود یا زیان ارزی ناشی از تغییر در نرخ ارز خارجی باشد. سرمایه گذاران معمولاً از سرمایه گذاری های پرخطر انتظار بازده بالاتر را دارند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است. به همین ترتیب ، ریسک بالا همراه با بازده بالا است.

[/cz_title][cz_gap][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_round_chart type=”doughnut” style=”custom” stroke_width=”5″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2235%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23e5deda%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%88%D8%AF%22%2C%22value%22%3A%2265%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%232c313a%22%7D%5D”][cz_title text_center=”true” id=”cz_56871″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;”]
1397
[/cz_title][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_round_chart type=”doughnut” style=”custom” stroke_width=”5″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2230%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23e5deda%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%88%D8%AF%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%232c313a%22%7D%5D”][cz_title text_center=”true” id=”cz_88874″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;”]
1398
[/cz_title][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_round_chart type=”doughnut” style=”custom” stroke_width=”5″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2220%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23e5deda%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%88%D8%AF%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%232c313a%22%7D%5D”][cz_title text_center=”true” id=”cz_36216″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;”]
1399
[/cz_title][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”230px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1599139501503{background-color: #e5deda !important;}”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][cz_gallery layout=”cz_grid_c3″ icon=”fa czico-145-search-5″ id=”cz_80197″ images=”880,882,877″ sk_con=”margin-top:-180px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_title text_center=”true” id=”cz_44939″ sk_overall_mobile=”margin-top:30px;”]
تیم
حرفه ای ما
[/cz_title][cz_gap height=”300px” height_tablet=”200px” height_mobile=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”no_padding”][vc_column width=”1/4″][cz_team style=”cz_team_2″ image=”772″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_5″ social_v=”true” id=”cz_89480″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-facebook-f%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-linkedin-in%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_overall=”background-color:#2c313a;padding-bottom:30px;margin-top:-240px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-right-width:1px;border-color:#e5deda;” sk_content=”padding:20px 30px 10px 50px;RTLpadding-left:30px;padding-right:50px;RTL” sk_icons=”font-size:18px;color:#e5deda;padding:2px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;” sk_social_con=”background-color:#2c313a;” sk_overall_mobile=”margin-top:0px;” sk_overall_tablet=”margin-top:-180px;” sk_content_tablet=”padding:5px 20px 0px;”]
ابراهیم کامروا[br]
بنیانگذار
[/cz_team][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_team style=”cz_team_2″ image=”773″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_5″ social_v=”true” id=”cz_21498″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-facebook-f%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-linkedin-in%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_overall=”background-color:#2c313a;padding-bottom:30px;margin-top:-240px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-right-width:1px;border-color:#e5deda;” sk_content=”padding:20px 30px 10px 50px;RTLpadding-left:30px;padding-right:50px;RTL” sk_icons=”font-size:18px;color:#e5deda;padding:2px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;” sk_social_con=”background-color:#2c313a;” sk_overall_tablet=”margin-top:-180px;” sk_content_tablet=”padding:5px 20px 0px;” sk_overall_mobile=”margin-top:0px;”]
سارا تیموری[br]
مدیر و تحلیلگر
[/cz_team][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_team style=”cz_team_2″ image=”774″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_5″ social_v=”true” id=”cz_57037″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-facebook-f%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-linkedin-in%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_overall=”background-color:#2c313a;padding-bottom:30px;margin-top:-240px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-right-width:1px;border-color:#e5deda;” sk_content=”padding:20px 30px 10px 50px;RTLpadding-left:30px;padding-right:50px;RTL” sk_icons=”font-size:18px;color:#e5deda;padding:2px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;” sk_social_con=”background-color:#2c313a;” sk_overall_tablet=”margin-top:-180px;” sk_overall_mobile=”margin-top:0px;” sk_content_tablet=”padding:5px 20px 0px;”]
امیرعلی تهرانی[br]
مدیریت بحران
[/cz_team][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_team style=”cz_team_2″ image=”940″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_5″ social_v=”true” id=”cz_75394″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-facebook-f%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-linkedin-in%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_overall=”background-color:#2c313a;padding-bottom:30px;margin-top:-240px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-right-width:1px;border-color:#e5deda;” sk_content=”padding:20px 30px 10px 50px;RTLpadding-left:30px;padding-right:50px;RTL” sk_icons=”font-size:18px;color:#e5deda;padding:2px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;” sk_social_con=”background-color:#2c313a;” sk_overall_tablet=”margin-top:-180px;” sk_content_tablet=”padding:5px 20px 0px;” sk_overall_mobile=”margin-top:0px;”]
مریم حسینی[br]
آنالیز کننده خطر
[/cz_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px” height_tablet=”60px” height_mobile=”50px”][cz_title id=”cz_58069″ sk_overall=”background-color:#e5deda;”]

نظرات مشتریان

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_100838″]

مشتریان ما چه می گویند؟

[/cz_title][cz_title id=”cz_31189″]

ما بیش از 15000 مشتری خوشحال در جهان داریم

[/cz_title][cz_gap height=”80px” height_tablet=”50px”][cz_social_icons position=”tac” id=”cz_59503″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fas%20fa-quote-right%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:56px;color:#e5deda;margin-bottom:-20px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_carousel slidestoshow=”1″ slidestoshow_tablet=”1″ prev_icon=”fa czico-201-back” next_icon=”fa czico-188-arrows-2″ infinite=”true” id=”cz_27410″ class=”tac” sk_next_icon=”color:#2c313a;top:73%;right:33%;” sk_prev_icon=”color:#2c313a;top:73%;left:33%;opacity:1;” sk_prev_icon_hover=”left:32%;” sk_next_icon_hover=”right:32%;” sk_prev_icon_mobile=”left:10%;” sk_next_icon_mobile=”right:10%;”][cz_testimonials style=”3″ name=”مهدی احمدی” subname=”بازرگان” id=”cz_48773″ avatar=”801″ sk_content=”font-size:22px;font-weight:300;line-height:1.6;background-color:transparent;padding-right:80px;padding-left:80px;” sk_avatar=”width:110px;margin-right:20px;box-shadow:0px 5px 40px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_name=”font-size:24px;text-align:left;RTLtext-align:right;RTL” sk_subname=”text-align:left;RTLtext-align:right;RTL” sk_content_tablet=”font-size:18px;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_content_mobile=”font-size:16px;line-height:1.4;padding-right:20px;padding-left:20px;”]”آیا دوست دارید فرمولی برای موفقیت به شما بدهم؟ این بسیار ساده است ، واقعاً: دو برابر میزان شکست خود را دو برابر کنید. شما به عنوان دشمن موفقیت به فکر شکست هستید. اما این اصلاً نیست. شما می توانید از شکست دلسرد شوید یا می توانید از آن بیاموزید ، بنابراین پیش بروید و اشتباه کنید. تمام آنچه را که می توانید انجام دهید. زیرا به یاد داشته باشید که در آنجا موفقیت خواهید یافت. “[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”3″ name=”مریم خادمی” subname=”مدیر آی تی” id=”cz_13714″ avatar=”802″ sk_content=”font-size:22px;font-weight:300;line-height:1.6;background-color:transparent;padding-right:80px;padding-left:80px;” sk_avatar=”width:110px;margin-right:20px;box-shadow:0px 5px 40px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_name=”font-size:24px;text-align:left;RTLtext-align:right;RTL” sk_subname=”text-align:left;RTLtext-align:right;RTL” sk_content_tablet=”font-size:18px;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_content_mobile=”font-size:16px;line-height:1.4;padding-right:20px;padding-left:20px;”]”سرمایه گذاران معمولاً از سرمایه گذاری های پرخطر انتظار بازده بالاتر را دارند. هنگامی که یک سرمایه گذاری با ریسک کم انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است. به همین ترتیب ، ریسک بالا با بازده بالا همراه است. به سرمایه گذاران ، به ویژه تازه کارها ، اغلب توصیه می شود که یک استراتژی خاص سرمایه گذاری را اتخاذ کرده و متنوع کنند. نمونه کارها”[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”3″ name=”سامان تهرانی” subname=”تاجر” id=”cz_17258″ avatar=”800″ sk_content=”font-size:22px;font-weight:300;line-height:1.6;background-color:transparent;padding-right:80px;padding-left:80px;” sk_avatar=”width:110px;margin-right:20px;box-shadow:0px 5px 40px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_name=”font-size:24px;text-align:left;RTLtext-align:right;RTL” sk_subname=”text-align:left;RTLtext-align:right;RTL” sk_content_tablet=”font-size:18px;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_content_mobile=”font-size:16px;line-height:1.4;padding-right:20px;padding-left:20px;”]”آیا دوست دارید فرمولی برای موفقیت به شما بدهم؟ این بسیار ساده است ، واقعاً: دو برابر میزان شکست خود را دو برابر کنید. شما به عنوان دشمن موفقیت ، به شکست فکر می کنید. اما این اصلاً نیست. شما می توانید از شکست دلسرد شوید یا می توانید از آن بیاموزید ، بنابراین پیش بروید و اشتباه کنید. تمام آنچه را که می توانید انجام دهید. زیرا به یاد داشته باشید که در آنجا موفقیت خواهید یافت “[/cz_testimonials][/cz_carousel][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”70px” height_tablet=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1600245666366{background-color: #e5deda !important;}”][vc_column][cz_particles shape_type=”edge” inner_row=”true” id=”cz_104611″ shapes_color=”#ffffff” lines_distance=”20″ lines_color=”#ffffff” lines_width=”1″ shapes_number=”50″ shapes_size=”5″][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”cz_sticky_col” width=”1/3″][cz_gap height_mobile=”20px”][cz_title id=”cz_72963″ sk_overall_hover=”color:#ffffff;” sk_overall=”margin-top:0px;” cz_title=””]
۳۷
[/cz_title][cz_title id=”cz_93081″ sk_overall=”margin-top:-35px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:70px;” sk_overall_mobile=”margin-top:-50px;” cz_title=””]
سال
تجربه
[/cz_title][cz_gap height=”90px” height_mobile=”0px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][cz_gap height=”100px” height_mobile=”0px”][cz_counter number=”15″ symbol=”+” after=”شعبه” position=”tac cz_2rows” id=”cz_36094″ sk_num=”font-size:110px;font-weight:100;” sk_symbol=”font-size:60px;top:-15px;” sk_overall_hover=”background-color:#2c313a;margin-top:-7px;margin-bottom:7px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.13);” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:10px;padding-bottom:30px;margin-right:50px;margin-left:50px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_after=”font-size:20px;color:rgba(44,49,58,0.5);padding-bottom:10px;” sk_after_hover=”color:#e5deda;” sk_num_hover=”color:#e5deda;” sk_num_tablet=”font-size:70px;” sk_num_mobile=”font-size:110px;” sk_symbol_tablet=”top:0px;” sk_overall_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”margin-right:20px;margin-left:20px;” cz_counter=””][cz_gap height=”70px” height_mobile=”50px”][cz_counter number=”65″ symbol=”B” after=”دلار سود پول” position=”tac cz_2rows” id=”cz_45742″ sk_num=”font-size:110px;font-weight:100;” sk_symbol=”font-size:60px;top:-15px;” sk_after=”font-size:20px;color:rgba(44,49,58,0.5);padding-bottom:10px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:10px;padding-bottom:30px;margin-right:50px;margin-left:50px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_overall_hover=”background-color:#2c313a;margin-top:-7px;margin-bottom:7px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.13);” sk_after_hover=”color:#e5deda;” sk_num_hover=”color:#e5deda;” sk_num_tablet=”font-size:70px;” sk_num_mobile=”font-size:110px;” sk_symbol_tablet=”top:0px;” sk_overall_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”margin-right:20px;margin-left:20px;” cz_counter=””][cz_gap height=”100px” height_mobile=”0px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][cz_gap height=”100px” height_mobile=”50px”][cz_counter number=”24″ symbol=”+” after=”مشاور خبره” position=”tac cz_2rows” id=”cz_21207″ sk_num=”font-size:110px;font-weight:100;” sk_symbol=”font-size:60px;top:-15px;” sk_after=”font-size:20px;color:rgba(44,49,58,0.5);padding-bottom:10px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:10px;padding-bottom:30px;margin-right:100px;margin-left:0px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_overall_hover=”background-color:#2c313a;margin-top:-7px;margin-bottom:7px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.13);” sk_after_hover=”color:#e5deda;” sk_num_hover=”color:#e5deda;” sk_num_tablet=”font-size:70px;” sk_num_mobile=”font-size:110px;” sk_symbol_tablet=”top:0px;” sk_overall_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”margin-right:20px;margin-left:20px;” cz_counter=””][cz_gap height=”70px” height_mobile=”50px”][cz_counter number=”98″ symbol=”k” after=”سرمایه گذاری موفق” position=”tac cz_2rows” id=”cz_97691″ sk_num=”font-size:110px;font-weight:100;” sk_symbol=”font-size:60px;top:-15px;” sk_after=”font-size:20px;color:rgba(44,49,58,0.5);padding-bottom:10px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:10px;padding-bottom:30px;margin-right:100px;margin-left:0px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_overall_hover=”background-color:#2c313a;margin-top:-7px;margin-bottom:7px;box-shadow:0px 10px 33px 0px rgba(0,0,0,0.13);” sk_after_hover=”color:#e5deda;” sk_num_hover=”color:#e5deda;” sk_num_tablet=”font-size:70px;” sk_num_mobile=”font-size:110px;” sk_symbol_tablet=”top:0px;” sk_overall_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”margin-right:20px;margin-left:20px;” cz_counter=””][cz_gap][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/cz_particles][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px” height_mobile=”50px”][cz_gallery layout=”cz_grid_carousel” hover=”cz_grid_1_no_hover” slidestoshow=”5″ arrows_position=”arrows_bc” prev_icon=”fa czico-201-back” next_icon=”fa czico-188-arrows-2″ grid_disable_links=”true” infinite=”true” id=”cz_14496″ images=”887,888,889,890,891,892″ sk_img=”padding-right:20px;padding-left:20px;opacity:0.8;” sk_img_hover=”margin-top:-10px;margin-bottom:10px;opacity:1;” sk_prev_icon=”bottom:-30px;” sk_next_icon=”bottom:-30px;” sk_prev_icon_hover=”padding-right:10px;” sk_next_icon_hover=”padding-left:10px;”][cz_gap height=”80px”][/vc_column][/vc_row]
دکمه بازگشت به بالا
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 27,192.29
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,685.08
tether
Tether (USDT) $ 1.00
bnb
BNB (BNB) $ 215.80
xrp
XRP (XRP) $ 0.520021
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,685.42
solana
Solana (SOL) $ 22.79
cardano
Cardano (ADA) $ 0.260906
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.062702
tron
TRON (TRX) $ 0.089048
the-open-network
Toncoin (TON) $ 2.11
polkadot
Polkadot (DOT) $ 4.18
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.553758
litecoin
Litecoin (LTC) $ 67.08
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 238.51
chainlink
Chainlink (LINK) $ 8.17
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 27,230.30
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000007
dai
Dai (DAI) $ 0.999967
true-usd
TrueUSD (TUSD) $ 0.998752
uniswap
Uniswap (UNI) $ 4.56
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 9.63
leo-token
LEO Token (LEO) $ 3.67
stellar
Stellar (XLM) $ 0.113324
monero
Monero (XMR) $ 148.18
okb
OKB (OKB) $ 43.32
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 16.48
binance-usd
BUSD (BUSD) $ 1.00
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.30
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.050167
filecoin
Filecoin (FIL) $ 3.40
lido-dao
Lido DAO (LDO) $ 1.69
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 3.24
maker
Maker (MKR) $ 1,574.22
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.051247
quant-network
Quant (QNT) $ 91.27
aptos
Aptos (APT) $ 5.55
mantle
Mantle (MNT) $ 0.400619
vechain
VeChain (VET) $ 0.017424
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.954784
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.16
optimism
Optimism (OP) $ 1.38
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.050290
aave
Aave (AAVE) $ 69.69
rocket-pool-eth
Rocket Pool ETH (RETH) $ 1,832.95
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.091305
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.105050
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 5.17
usdd
USDD (USDD) $ 0.998653